-A A +A

Investments and R & D

Inwestycje

Who is this service for?

Regardless of the size and industry of the company as an Applicant, we will find the dedicated possibility of co-financing to the client.

What we offer?


Consultations

To achieve the goal we will start from solid analysis, real assessment of opportunities and optimization.

Documentation

We will prepare a complete application for co-financing with the necessary attachments

Success

You celebrate and we do the rest: documents, contract, negotiations with offices

Management and accounting

Accounting, monitoring, reports, inspections, payment requests are on our heads.

That's why you can be sure - our experts will easily guide you through complicated EU procedures.

What is the benefit for you and your company?

Support

expert help in the construction and implementation of the project: from the idea to the implementation

Complexity

you do not have to worry about anything - Kompass Invest watches over the entire process of obtaining financing, implementation and settlement of the project, safely leading you to the goal

We operate for you

our professionalism and commitment guarantee the success of your project

Our Satisfied Clients

620

The number of projects written

526841201

Total value of all projects (PLN)

478798923

Total value of obtained subsidies (PLN)

132730

The number of pages submitted in the project documentation

Contact


Piotr Wegner

Key Account Manager

p.wegner@kompass-consulting.pl
+ 48 506 297 273
 

Contact Form

Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). Administratorem danych jest Kompass Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-783, ul. Grunwaldzka 21. W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (e-mail: iod@kompass-consulting.pl). Dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zbierane są w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na państwa zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do odpowiedzi. Przysługuje państwu prawo dostępu do podanych przez siebie danych, prawo do ich poprawiania, prawo do usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Kompass Invest sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji, będących wynikiem profilowania. Kompass Invest sp. z o.o. nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.