ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „AKTYWNIE KU PRACY Z KOMPASSEM – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego” (RPZP.06.05.00-32-K018/17) działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, przeprowadzamy rozeznanie rynku dotyczące wynajmu sali w Szczecinie.

Pobierz

04.03.2019

 

Continue Reading

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu: „Z PO WER-em NA RYNEK PRACY - program zwiększania aktywności zawodowej osób biernych zawodowo poniżej 30 r. ż.  w województwie śląskim”  POWR.01.02.01-24-0030/17. Projekt współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu: szkolenie – Tworzenie stron WWW z elementami grafiki komputerowej dla 5 osób.

Continue Reading

ZAPYTANIE CENOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu: „KARIERA W ZASIĘGU RĘKI – program wspierający osoby powyżej 29 roku życia, pozostające bez pracy i defaworyzowane na wielkopolskim rynku pracy” RPWP.06.02.00-30-0077/17; Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., współfinansowany ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Działania 6.2 Aktywizacja Zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwracamy się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej na kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Pobierz

Continue Reading

Pages